Vil du have bedre karakterer i Dansk og Engelsk, og mere overskud til dig selv og andre fag?

Jeg hjælper dig lektiehjælp og med online feedback på dine Dansk og Engelsk opgaver.

Læs mere under menu Dansk og Engelsk

Du kan tilgå min lektiehjælp og feedback, når du har tid.

Jeg læser din opgave, skriver skriftlige kommentarer og uddyber med en video, som samlet mailes til dig.

Lave priser fra 59,50 kr. pr. side.

Ingen bindinger, betal kun pr. opgave